GO TO BRAND - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informujemy, że w dniu 10 stycznia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z Regulaminem oraz dokumentacją znajdą Państwo pod adresem http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: 
od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

Created by logo1